Contact Us

Medical Image Processing, Analysis and Visualization Lab

Address :333 Ganjiang East Road, Gusu District, Suzhou, Jiangsu, China

Email :xjchen@suda.edu.cn

Post Code:215000
 

Graduated Student
DR.Yuanyuan Peng DR.Yi Zhou DR.Yuhe Shen Xiao Tan

 

Ming Liu Jiayan Shen Wenhao Tan Chenan Xu

 

Song Gao Chengjian Hong Jinli Yan Shengyong Diao

 

Jian Zhou Ligang Fan Hao Wu Zhibang Zhou

 

Chen Li Minghao Xu Xiao Tan Dengfeng Liu
Wei Tang Xiaoyi Zhu

 

 

Chao Guo Jiahuan Song Lianyu Wang Tingting Wang

 

Yuxian Wu Changqing Yang Chenpu Yao Qianlong Zhu

 

Zhaoran Han Yuxuan Lu Ting Wang Xiao Zhang

 

Mengying Zhao Pengfei Zhang Tingting Feng Han Yang

 

Shengxue Pan Lei Ye Gaohui Luo Yunzhen Peng

 

Changxing Yang Mulin Cai Panming Li Le Geng

 

Yichao Diao Yanqing Ye Jinzhu Su Yu Zhang

 

DR.Lingjiao Pan DR.Kai Yu DR.Yibiao Rong Xinxin Zhou

 

Xiaoling Yang Dengsen Bao Liangjiu Zhu Liling Guan

 

Rong Huang Cheng Xuena Ruyi Lu Jianing Dai

 

Haihong Tian Yihui Miu Jie Zhu Shuanglang Feng

 

Geng Chen Chen Zhaogen Yuhui Ma Xiao Shao

 

Xinran Tang Ting Yao Hongjiu Jiang Chang Zuo

 

Xuewei Zha Xudong Huang Wei Cheng Min He

 

Liyun Wang Wei Ju Weihua Lu Li Zhang

 

Zhaoyuan Cao Xueqing Jiang Zhuli Sun DR.Enting Gao

 

DR.Chao Jin Hui Wang Qiangding Wei Jingyun Guo

 

Shuxia Zhu Lei Zhou Jie Qian Jianjun Fei

 

Bo Wu DR.Min Sun Fei Wang Li Li

 

<
Haoxuan Ni Lichun Zhang Di Wu Haobo Xu

 

Wenye Xiao Jialei Geng Shuhao Yang Xiangjun Gao

 

Xudong Wang DR.Meng Wang DR.Bo Wang


Address :333 Ganjiang East Road, Gusu District, Suzhou, Jiangsu, China   Email:xjchen@suda.edu.cn 
Copyright © 2015 Medical Image Processing, Analysis and Visualization Lab All Rights Reserved